Alfavet

011 362 11 00

U službi struke i nauke!

~

ALFAVET d.o.o. je privatno preduzeće za trgovinu i marketing, sa sedištem u Beogradu, Šumatovačka 137. Preduzeće je osnovano 1993. godine u skladu sa svim zakonskim regulativama. Posluje po principu dobre distributivne prakse, a u sklopu firme nalaze se kancelarijski prostor, skladišni prostor i vozni park u ulici Kralja Milutina 71/ 15.

U skladu sa zakonom uređuju se organizacija i sistematizacija poslova, uslovi za obavljanje poslova, broj izvršilaca i druga pitanja vezana za organizaciju i sistematizaciju poslova.

Preduzeće se sastoji od jedne celine gde se u okviru delatnosti preduzeća odvijaju svi delovi procesa rada. Sistematizacija poslova uređena je u skladu sa organizacijom rada i poslovanjem preduzeća i potrebama obavljanja tih potreba. Uslov za dobar rad, poslovanje i prosperitet preduzeća je savesno i odgovorno obavljanje tih poslova.

Od svog osnivanja ALFAVET konstantno sprovodi obuku i stručno usavršavanje zaposlenih. Aktivan je učesnik veterinarskih seminara, kongresa i tribina koje se održavaju u zemlji i inostranstvu. Usku i uspešnu saradnju ostvarujemo sa: Veterinarskim fakultetom u Beogradu, Srpskim veterinarskim društvom i Veterinarskom komorom Srbije.

Naši klijenti u svakom momentu uz kvalitetnu i sigurnu nabavku i isporuku lekova koju obavljamo na najvišem profesionalnom nivou, mogu dobiti stručnu i profesionalnu pomoć osoblja sa dugogodišnjim iskustvom u veterinarskoj praksi.

U preduzeću ALFAVET d.o.o. trenutno ima 10 stalno zaposlenih radnika i to: šest doktora veterinarske medicine od kojih je jedan specijalista iz oblasti: kontrole i bezbednosti namirnica animalnog porekla, dva veterinarska tehničara, jedan ekonomista i jedan pravnik.

U saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, Alfavet svojim poslovnim partnerima garantuje proizvode vrhunskog kvaliteta proizvedene u skladu sa smernicama dobre proizvođačke prakse, koji odgovaraju standardima Evropske unije i zahtevima Svetske trgovinske organizacije.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa zemljama u okruženju, vršimo izvoz lekova u Republiku Makedoniju, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Uvoznici smo lekova španskih proizvođača koje zastupamo: Ovejero laboratorios i Vetpharma chemo. Za detaljne informacije o lekovima pročitati u uputstvu za korisnika.

~