Alfavet

011 362 11 00

Preparat u najavi – Polyfil

Preparat u najavi – Polyfil

U toku je registracija preparata POLYFIL (rastvor za injekciju koji sadrži – Fosforilholamin, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin E)

  • Poboljšava metabolizam ugljenih hidrata i lipida
  • Ima pozitivan efekat na rast i razvoj mladih jedinki
  • Izvor je elemenata neophodnih za odvijanje fizioloških metaboličkih reakcija
  • Potpomaže eritropoezu i štiti jetru
« Nazad na vesti